baner

CZĘŚĆ 2: ORŁY PIASTOWSKIE

Naturalny pierwowzór Orła Białego

Symbolika barw polskiego herbu państwowego

Tajemniczy ptak z denara Chrobrego

Orły na tarczach książąt piastowskich w XIII wieku

Spory na temat genezy polskiego orła w historiografii

Orzeł piastowski Przemysła II

Orzeł piastowski Władysława Łokietka

Orzeł Kazimierza Wielkiego - wzór polskich orłów gotyckich

Orły piastowskie w herbach województw

Czytaj ciąg dalszy artykułu