O AUTORZE

Autorem tej strony jest historyk z Łodzi - dr Tomasz Pietras

dr Tomasz PietrasPracuję na Uniwersytecie Łódzkim, uczę studentów historii i kierunków pokrewnych m.in. technologii informacyjnych (w warsztacie historyka) i kartografii historycznej. Moja przygoda z historią rozpoczęła się w liceum od sukcesu w olimpiadzie historycznej w 1991 roku. Podczas studiów działałem w Studenckim Kole Naukowym Historyków (którego jestem członkiem honorowym i opiekunem). Pracę magisterską napisałem na seminarium z historii Polski średniowiecznej, pod kierunkiem prof. Jana Szymczaka. W 2001 roku opublikowałem swoją pierwszą książkę. Była to biografia kontrowersyjnego biskupa krakowskiego z przełomu XIII i XIV wieku – Jana Muskaty, którego współcześni nazywali, nie bez racji, „krwawym wilkiem z pastorałem”. Została ona nagrodzona w prestiżowych konkursach im. prof. Stanisława Herbsta i Aleksandra Gieysztora. 21 marca 2007 roku obroniłem doktorat poświęcony genealogii średniowiecznego rodu rycerskiego Sulimów w Łęczyckiem, Wielkopolsce i na Kujawach, napisany pod kierunkiem prof. Alicji Szymczakowej. W 2014 roku ukazała się drukiem moja druga monografia pt. Oporowscy herbu Sulima. Kariera rodziny możnowładczej w późnośredniowiecznej Polsce, uhonorowana nagrodą im. Adama Heymowskiego, a w 2016 roku kolejna monografia poświęcona łęczyckim współrodowcom Oporowskich (napisana wspólnie z prof. Tadeuszem Nowakiem).

Orzeł z herbem rodowym Stefana Batorego (1580)
Orzeł z herbem rodowym Stefana Batorego (1580)

Jestem uczestnikiem projektu badawczego Polskiego Towarzystwa Heraldycznego poświęconego dziejom polskiej heraldyki państwowej w XIX i XX wieku, którego kierownikiem jest prof. Marek Adamczewski. Od lat publikuję ponadto różne artykuły poświęcone ciekawostkom z dziejów i walorom krajoznawczym swojego rodzinnego miasteczka – Aleksandrowa Łódzkiego. Działam społecznie w Polskim Towarzystwie Historycznym oraz w Towarzystwie Przyjaciół Aleksandrowa. Jestem sekretarzem redakcji „Rocznika Łódzkiego”, autorem projektów typograficznych i składu komputerowego wielu książek oraz periodyków naukowych (w tym m.in. monografii Kutna, Sieradza, Uniejowa, gminy Witonia, książki prof. Jana Szymczaka poświęconej Piastom łęczyckim itp.) oraz twórcą i administratorem kilku stron internetowych o charakterze popularnonaukowym. Ukończyłem studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej pt. Grafika komputerowa i techniki multimedialne. Pracą dyplomową była publikacja książkowa (nadal szukam wydawcy) i internetowa poświęcona dziejom Orła Białego.

Zobacz też: warsztathistoryka.edu.pl